Die Afrikaanse Skoolliedprojek

Geagte Skoolhoofde

Die FAK in samewerking met die komponis Franco Prinsloo en die Legato-koorfees en -toekennings nooi u en u skool uit om aan ‘n opwindende nuwe argiveringsprojek, Die Afrikaanse Skoolliedprojek, deel te neem. Die skoollied is ‘n integrale deel van die ryk Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis en die Die Afrikaanse Skoolliedprojek wil hiermee verseker dat hierdie musiektradisie opgeteken en bewaar word vir die nageslag en groter Afrikaanse kultuurerfenis.

Skoolliedere is dikwels net in die oorspronklike handgeskrewe partituur beskikbaar soos wat die oorspronklike komponiste dit getoonset het, en heelwat skoolliedere se oorspronklike bladmusiek het al verlore gegaan.

Die eerste fase van hierdie projek behels om so veel as moontlik Afrikaanse skoolliedere te versamel sodat dit in ‘n databasis van oorspronklike partiture geargiveer kan word. Die tweede fase, wat onderworpe aan eksterne befondsing is, is om die bladmusiek te digitaliseer en uiteindelik in ‘n skoolliedbundel op te neem.

In alle gevalle sal erkenning aan die skool, die komponis, teksskrywer, verwerker en enige ander belanghebbende gegee word. Kopiereg sal ook ten alle tye die eiendom van die betrokke skool bly.

Gedure fase 2 sal ons weer kontak met alle skole maak om toestemming te verkry om die skoolliedere in die skoolliedbundel in te sluit.

Om deel te neem aan Die Afrikaanse Skoolliedprojek word die volgende van elke deelnemende skool vereis:

  • ‘n hoëresolusie-skandering of foto van die oorspronklike partituur (pdf of jpg);
  • inligting rakende die komponis en teksskrywer (Word-dokument);
  • enige interessante feite of staaltjies oor die ontstaan van die skoollied (Word-dokument);
  • enige ander geskrewe bladmusiek of verwerking van die skoollied (pdf of jpg).

Om deel te neem aan die projek, kan u u skool se skoolied en meegaande inligting  oplaai deur op die onderstaande vorm te voltooi.

U samewerking om van die projek ‘n sukses te maak, word hoog op prys gestel.

Vriendelike groete

Jaco van Staden